ReadyPlanet.com
dot dot
กระบวนการผลิต

 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตถุงพลาสติก 
 
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องจักรในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต กระบวนการผลิตของถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีขั้นตอนที่เหมือนกัน ต่างกันเพียงวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น กระบวนการผลิตถุงพลาสติก มีขั้นตอนดังนี้
 
1. การเตรียมวัตถุดิบ
เริ่มจากการนำเอาวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของชนิดและปริมาณของถุงพลาสติกที่ต้องการมาผสมกับสีในอัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้าต้องการถุงพลาสติกที่ไม่มีสี ก็ไม่ต้องผสมสี จากนั้นนำวัตถุดิบไปเทเข้าเครื่องเป่าถุง
 
2.การเป่าถุง
เครื่องเป่าถุงจะทำการหลอมเม็ดพลาสติกโดยใช้ความร้อนในแม่แบบรีด โดยที่ เกลียวรีดจะรีดหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านเข้าในส่วนให้ความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิ 300-500 องศาฟาเรนไฮต์ เม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกอัดผ่านแม่แบบด้วยแรงอัด 500-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้นจะเป่าอากาศเข้าไปในช่องอากาศให้พลาสติกพองตัวตามขนาดที่ต้องการ ชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเป็นหลอดพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกส่งผ่านลูกกลิ้งที่มีความเรียบสนิทอีกครั้งเพื่อรีดพลาสติกให้อยู่ในลักษณะแบน ตลอดจนป้องกันอากาศภายในไม่ให้ออกจากช่องพลาสติกได้ เพื่อให้อากาศที่อยู่ภายในมีปริมาณคงที่และจะได้ถุงพลาสติกขนาดเท่าเดิม ท้ายสุด ชิ้นงานที่ออกมาจะมีลักษณะแบนและม้วนไว้เพื่อรอการพิมพ์หรือตัดเย็บต่อไป ในขั้นตอนนี้ อาจมีขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาตามลักษณะงาน เช่น
 -การพับด้านข้างสำหรับถุงหิ้ว สำหรับถุงหิ้วชนิดพับด้านข้าง หลังจากที่ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นหลอดพลาสติก ส่งผ่านลูกกลิ้งในครั้งแรกแล้ว ขั้นต่อไปคือการพับด้านข้างโดยมีไม้ยันด้านข้างทั้งสองด้านไว้แล้วส่งชิ้นงานพลาสติกผ่านลูกกลิ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นม้วนรอการพิมพ์หรือตัดเย็บต่อไป
-การหล่อน้ำเย็นสำหรับถุงร้อน ขั้นตอนนี้เป็นการผลิตถุงร้อนที่ใช้เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนเป็นวัตถุดิบ ซึ่งมีจุดหลอมละลายสูงกว่าเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดอื่น ชิ้นงานพลาสติกที่ได้จึงต้องผ่านการหล่อเย็นด้วยน้ำอีกครั้งหนึ่ง (ถุงชนิดนี้ KDT ไม่ได้ทำการผลิต)
-การระเบิดผิว เพื่อเตรียมผิวฟิล์มสำหรับทำการพิมพ์ลายต่อไป
-การพิมพ์ลาย หลังจากที่เครื่องเป่าทำการเป่าถุงพลาสติกออกมาเป็นม้วนแล้ว หากต้องการพิมพ์ลายถุงหรือยี่ห้อ ก็จะต้องทำการพิมพ์ถุงก่อนที่จะเข้าเครื่องตัดและซีลถุง ม้วนพลาสติกจะถูกส่งผ่านแบบแม่พิมพ์ที่แกะเป็นแบบไว้ หากลวดลายนั้นมีหลายสี ก็จะต้องทำการพิมพ์ม้วนพลาสติกตามจำนวนสีที่ต้องการพิมพ์เป็นลำดับไป
 
3.การตัดและซีลถุง
ขั้นตอนนี้ทำโดยเครื่องตัดและซีล ซึ่งทำการตัดและซีลถุงเสร็จภายในกระบวนการเดียวกัน ม้วนพลาสติกจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่องซีลด้วยความร้อนรีด จากนั้นจะผ่านไปเข้าขั้นตอนการตัดเพื่อให้ได้ขนาดและความยาวตามที่ต้องการ (ในขั้นตอนนี้อาจมีการตัดปากถุงหรือเจาะถุงเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการการสั่งผลิตของลูกค้า)
  
4. การบรรจุหีบห่อ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพื่อรอการขนส่งและจำหน่าย
 

 

ขอขอบคุณข้อมูล : ที่มา

เอกสารอ้างอิง:-
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก” (ออนไลน์)
http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/File/vol4Ch_9_plastic.doc

2. กัลยา อุบลทิพย์ (2537) “การผลิตถุงพลาสติก” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
กระบวนการผลิต

เครื่องเป่าถุงพลาสติก ผลิตถุงขนาดกว้าง 3-48 นิ้ว article
เครื่องตัดและซีลถุงพลาสติก articledot
ผลิตภัณฑ์ (Product)
dot
bulletLDPE Bag
bulletHDPE Bag
bulletRecycle bag
bulletSpecial industrial bag
dot
Link ที่น่าสนใจ
dot
bulletรายงานราคาเม็ดพลาสติก
bulletสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
bulletอักษรย่อของพลาสติก
bulletสถาบันพลาสติก
bulletเว็บไซต์ข้อมูลพลาสติกไทย
dot
สัพเพเหระจาก เคดีที
dot
bulletถุงย่อยสลาย VS ถุงชีวภาพ
bulletใช้ถุงขยะสี ก็ดีเหมือนกันนะ


โรงงานผลิตถุงพลาสติกตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา
เครื่องเป่าถุงพลาสติก ผลิตถุงได้กว้างสูงสุด48 นิ้ว
เครื่องตัดถุงพลาสติก ตัดถุงได้ยาว 5-80 นิ้ว
ถุงพิมพ์ชนิดต่างๆตามรูปแบบของลูกค้า
ผู้บริหาร KDT ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

K.D.T.TRADING Co.ltd
40/5 Moo 5 ,T.Chieng-Rak-Noi , Bang-Pa-In , Ayuthaya 13180 , Thailand
Tel. :  035-746027, 035-746028, 035-746029 Fax. 035-746036  
อีเมล : kdttrading@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kdttrading.com